Parafia

To trzystutysięczne miasto stało się kolebką pallotynów na Ukrainie. Pod koniec lat 80-tych minionego wieku księża pallotyni z Polski zaczęli odwiedzać tutejszych katolików. W ten sposób nawiązali kontakt z księdzem Aleksandrem Milewskim, który pracował w miejscowej katedrze. W tamtych czasach była to jedyna otwarta i czynna świątynia w tym rejonie, wokół której gromadziła się spora liczba wierzących. Był to też czas, kiedy powoli następował proces rozpadu ZSRR i odwilży politycznej. Dało to impuls do myślenia o przyszłości i stałym zakorzenieniu się pallotynów na Ukrainie.

Ks. Aleksander Milewski po wielu kontaktach i rozmowach z ks. Piotrem Tarasem SAC i ks. Janem Pałygą SAC, postanowił wstąpić do pallotynów. Złożył on 1 listopada 1989 roku pierwszą konsekrację w Rzymie, przy grobie św. Wincentego Pallottiego. Rok wcześniej, ks. Aleksander zakupił budynek mieszkalny w Żytomierzu w rejonie o nazwie, Malowanka, którym też zamieszkał. Dom ten stał się miejscem różnych spotkań, odpoczynku, a w przyszłości po rozbudowie, centrum pallotyńskiej obecności w tym mieście.

Kaplica_zytomierz

W końcu sierpnia 1990 r. przyjeżdżają do pomocy dwaj nowo wyświęceni pallotyni: ks. Jarosław Olszewski SAC i ks. Stanisław Firut SAC. Pierwszy z nich pozostaje w Żytomierzu a ks. Stanisław wraz z ks. Aleksandrem Milewskim SAC wyjeżdżają do Dowbysza, gdzie tworzyła się wtedy nowa parafia. Ks. Jarosław Olszewski SAC aktywnie pracuje przy katedrze oraz pełni posługę w różnych dojazdowych parafiach. Dzięki wcześniejszym staraniom ks. Aleksandra Milewskiego SAC, wspólnota katolików w Żytomierzu odzyskuje drugą świątynię tzw. Kościół seminaryjny. Posługę duszpasterską w nim podejmuje ks. Jarosław Olszewski SAC. Dzięki pomocy z zachodu i miejscowych katolików, rozpoczęto remont świątyni. W dn. 30 kwietnia 1991 roku ks. bp. Jan Purwiński dokonuje poświęcenia kaplicy zrobionej w jednej z naw kościoła.

W pracy w Żytomierzu pomagają w pracy księżom pallotynom-siostry pallotynki. Rezultatem wspólnej działalności jest powstanie wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – grupy osób świeckich realizująca charyzmat św. Wincentego Pallottiego.

W 1991r. przyjeżdża z Polski do pomocy następny neoprezbiter ks. Andrzej Bafeltowski SAC, który również zamieszkał na Malowance. Przez następne dwa lata pełnił on posługę duszpasterską w Żytomierzu przy kościele seminaryjnym i katedrze oraz dojeżdżał do różnych innych okolicznych parafii.

W maju 1992r. ks. bp. Jan Purwiński przekazał kościół seminaryjnym dawnym właścicielom – ojcom bernardynom. Ks. Jarosław Olszewski SAC pod koniec 1992r. wyjechał do pracy duszpasterskiej do Sarn. Dom na Malowance w latach 1993 – 1995 praktycznie stał pusty. Dopiero po powrocie ks. Jarosława Olszewskiego SAC w 1995 roku rozpoczyna się praca duszpasterska i rozbudowa domu, w którym powstaje nowa kaplica. Oficjalnie dom pallotyński erygowano w 1992r.

Dzięki wcześniejszym staraniom pana Antoniego Świderskiego w dniu 28 marca 1995r. zostaje zarejestrowana parafia pw. Bożego Miłosierdzia. Pozostaje ona pod administracją ks. biskupa, a pallotyni zamieszkują jedynie na jej terytorium. Oficjalnie jako adres parafii, kuria podaje dom sióstr Sług Jezusa, który znajduje się w niewielkiej odległości od pallotyńskiego domu. W mieszczącej się u sióstr kaplicy msze św. sprawują księża dojeżdżający z katedry i kurii.

Księża pallotyni wraz z siostrami pallotynkami, które również mają swój dom na Malowance prowadzą różne prace duszpasterskie w duchu założyciela św. Wincentego Pallottiego. Szczególną troską i katechezą objęci są dzieci i młodzież.

W 1997 roku władze miasta wstępnie wyznaczają teren pod budowę kościoła na Malowance. Jednak brak finansów i starań ze strony kurii, która wtedy była administratorem parafii prac budowlanych nie podjęto. Na szczęście w domu pallotyńskim wykończono kaplicę, którą w dn. 06 maja 1997r. poświęcił ks. bp. Jan Purwiński. Szybko gromadzą się przy pallotynach ludzie starsi a także młodzież i dzieci.

W 1999 roku do pomocy w pracy duszpasterskiej na dwa lata przyjeżdża ks. Andrzej Mucha a rok później również na dwa lata dołącza ks. Włodzimierz Osica SAC. W tym czasie księża dojeżdżają też do parafii w Bolarce i Dubowcu.

ks.J.Olszewski_SAC

W 2002 roku ks. Jarosław Olszewski SAC opuszcza Żytomierz, a na jego miejsce przychodzi ks. Aleksander Milewski SAC. Dzięki jego usilnym prośbom, w 2003r. ordynariusz diecezji, przekazuje parafię pw. Bożego Miłosierdzia na Malowance – księżom pallotynom.

Jesienią 2005 roku powraca na Malowankę ks. Jarosław Olszewski SAC. Zaczyna starać się o przyznany kiedyś plac pod budowę Kościoła. W 2006 roku władza miejscowa przekazuje plac, na warunkach dzierżawy, pod budowę Kościoła. W dniu 23 czerwca 2007 roku odbyło się poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła, którego dokonał bp. ordynariusz Jan Purwiński. To dało początek pracom budowlanym oraz zaangażowaniu się wielu osób w tą trudną, ale i obiecującą działalność apostolską.

Praca duszpasterska w parafii na Malowance w Żytomierzu rozwija się bardzo prężnie i dynamicznie. Istnieją kółka różańcowe, grupa ministrantów, zespół muzyczny-młodzieżowy, grupa charytatywna kółko teatralne, grupa Rodzina-Rodzin, prowadzone są systematycznie zajęcia z dziećmi i młodzieżą, organizowane różne wyjazdy, obozy itp. Prężnie w parafii pracują siostry pallotynki i ludzie świeccy. Wiele pomysłów i inicjatyw wnoszą kolejni duszpasterze, którzy swą posługą obejmują także siostry zakonne obecne w Żytomierzu, jak również troszczą się o rozwój i wzrost powołań. Organizują dni młodzieży na Malowance oraz różne obozy i wyjazdy dla ministrantów. Przy parafii prowadzone są zajęcia z nauki jęz. polskiego.

Освячення каплиці Божого Милосердя_1

W dniu 13 października została poświęcona nowa kaplica w fundamentach budującego się Kościoła. To nowy etap w życiu parafii. W pomieszczenia nowej kaplicy przeniosła się cała praca duszpasterska. W najbliższych latach oczekiwane jest zakończenie budowy nowego Kościoła.

Parafia na Malowance w Żytomierzu wciąż się tworzy, jest młoda, dynamiczna. Zamieszkiwana jest przez wielu katolików, którzy coraz liczniej gromadzą się na liturgii. W niedzielnych mszach świętych uczestniczy średnio około 450 osób.(2014)

Zapraszamy do pomocy i wspierania wszystkich naszych wysiłków, wszystkich zaś dobrodziejów wspominamy w modlitwach.