OGŁOSZENIA PARAFIALNE W UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

24 listopada (wtorek) – wspomnienie św. Andrew Dung Lak, prezbiter i towarzysze, męczennicy

29 listopada (niedziela) – I Niedziela Adwentu

† Dziś obchodzimy święto Ojców Pallotynów, którzy należą do Prowincji Chrystusa Króla. Pozdrawiamy i wspominamy w modlitwie.

† Dzisiaj zbiórka datków na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej.

† Nadal trwa listopad – miesiąc poświęcony modlitwom za zmarłych. Każdego dnia w listopadzie w naszych kościołach pallotyńskich odprawiane są 24 wspólne nabożeństwa za zmarłych, których nagrałeś. W naszym kościele nabożeństwa te odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:00.

† W tym roku w listopadzie możesz otrzymać urlop i podarować go zmarłym.

Warunki wydania:

Pobożne jest odwiedzanie cmentarza
Być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu śmiertelnego)
Módlcie się w intencjach Papieża i za zmarłych
† Zapraszamy wszystkich, którzy otrzymali Duchową Adopcję Nienarodzonego Dziecka na Świętą Liturgię o godz. 18:00 w tę sobotę.

† Rozpoczyna się druga część przygotowania do sakramentu namaszczenia. Spotkanie w sobotę o godzinie 17.00. Aby przeprowadzić kurs o. Paweł.

† Zbliża się Adwent, czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Roraty, jak co roku, odbędą się we wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 6.30.

† W kościele św. Joanna z Dukli spotyka się w każdą środę o godzinie 19:00 na spotkaniach AA (Anonimowych Alkoholików), które prowadzi ks. Fidelis. Numer telefonu do ojca na tablicy ogłoszeń.

† Trwa nabór do Koła Różańcowego dla rodziców uczniów. Potrzebujemy jeszcze dwojga rodziców !!! Nagranie w zakrystii.

† Księża zamierzają pościć w każdą środę i piątek. Zainteresowanych prosimy o zapisanie się do zakrystii. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy.

† Trwają katechezy i próby chóru. Szczegółowy harmonogram na tablicy ogłoszeń.

† Kontynuowane są lekcje języka polskiego. Harmonogram na tablicy ogłoszeń.

† W naszej parafii obraz Jezusa Miłosiernego jest nadal zielony. Nagranie w zakrystii

† W zakrystii można kupić Pismo Święte, modlitewniki, Dzienniczek św. Faustyny, kalendarze na 2021 r., Podgrzewacz wody i czasopismo dla dzieci.

† Zaczynamy wyznaczać drogę krzyżową w nowym kościele. W przypadku chęci ofiarowania pieniędzy na jeden pobyt prosimy o kontakt z opatem.

† Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w sprzątanie 4 piętra, a mianowicie: Panu Victorowi, Tesli Katerynie, Rudkiwskiej Weronice, Pshevlotskiej Alinie, Omecińskiej Halinie.

Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli w pakowaniu upominków spożywczych dla biednych: Józef Mielnicki, Kucharz Kukharskaya z dziećmi, Kashchenko Eugene.

Dziękujemy również za modlitwę, wyżywienie i wszystkie datki w intencjach naszej parafii i budowy naszego kościoła: Rusłana Hruszewskiego, Juliana Osowskiego.

Życzymy WSZYSTKIEGO BOŻEJ OPIEKI I BŁOGOSŁAWIENIA!